خدمات مديريت طرح – عامل چهارم

مشاور مديريت طرح يا عامل چهارم

مديريت طرح (عامل چهارم): شخصيتي حقوقي است كه به نمايندگي از طرف كارفرما و به منظور بهره‌گيري از دانش، مهارت‌ها، ابزارها و فنون مديريتي، وظيفه مديريت، هماهنگي و نظارت بر مجموعه‌اي از پروژه‌هاي مرتبط را در جهت دستيابي به اهداف استراتژيك به منظور كسب اطمينان از تعريف مناسب شرح کار،  پيشرفت مناسب پروژه‌ها، ايجاد پايگاه دانش پروژه‌ها و صحت نتايج حاصل از اجراي پروژه‌ها بر عهده دارد. در تعبير صنعتي و عمراني، مدير طرح را عامل چهارم هم ناميده‌اند زيرا علاوه بر سه عامل کارفرما، مشاور و پيمانکار، اين عامل در مديريت طرح‌ها به ايفاي نقش مي‌پردازد و از آنجا که در نظام سنتي سه عامل قبلي تعريف شده بودند به اين ركن جديد، عنوان عامل چهارم تخصيص داده شده است.

استفاده از خدمات «عامل چهارم» از دهه ۷۰ ميلادي در ايالات متحده آمريكا و ساير كشورهاي توسعه‌يافته به صورت رسمي شروع شد و اجراي پروژه‌هاي پيچيده و يا داراي حجم مالی بالا با اين روش توصيه مي‌گرديد. در كشور ما نيز استفاده از خدمات «عامل چهارم» از سال ۱۳۶۰ در پروژه‌هاي معدني و صنعتي به صورت موردي استفاده گرديد تا اينكه در اصول نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور به عنوان يك روش معرفي شد تا با استفاده از آن از تعداد بالاي پروژه‌هاي ناتمام كشور كاسته شود.

امروز با توسعه طرح‌ها، مديريت و به ثمر رساندن آن‌ها نيز پيچيده شده و به سازمان اجرايي با توان فني و نظام اجرايي متناسب با آن نيازمند مي‌باشد كه ضمن تجهيز و ساماندهي كامل منابع، توانايي نظارت و كنترل بر آن را نيز داشته باشد. به اين لحاظ كه روش‌هاي مورد عمل در دستگاه‌هاي دولتي اغلب علاوه بر منسوخ بودن، روش‌هايي غير كارا و كند مي‌باشند. لذا اين امر از يك سو منجر به افزايش هزينه، زمان و كاهش كيفيت پروژه‌ها مي‌گردد و از سوي ديگر سازمان‌ها و مديران را درگير مسائل و مشكلات جاري ناشي از اجرا و نظارت بر پروژه‌ها مي‌نمايد. اين امر علاوه بر افزايش بار تشكيلاتي به لحاظ تأمين نيروي متخصص و آگاه از موضوع، منجر به افزايش درگيري‌هاي مديران با مسائل جاري پروژه‌ها و دوري آن‌ها از موضوعات و اهداف اصلي سازمان مي‌گردد. از اين‌رو سازمان‌ها براي انجام وظايف نظارتي، هماهنگي و كنترل بر پروژه‌ها، به ضرورت بهره‌گيري از شركت‌هايي كه مورد اطمينان، اعتماد و وثوق آن‌ها بوده و از نيروهاي متخصص با دانش فني و مديريتي بهره‌مند باشند، پي بردند. در اين صورت نظام سنتي سه عاملي تبديل به چهار عاملي مي‌گردد كه در آن كارفرما (عامل اول)، پيمانكار (عامل دوم)، مهندسين مدير طرح (عامل سوم) و مديريت طرح به عنوان عامل چهارم محسوب مي‌گردد.

در ضرورت بکارگيری عامل چهارم لازم به ذکر است که ما براي بقاي خود در دنياي امروز مي‌بايست همپاي با سرعت جهاني در حرکت باشیم‌، در حالي كه‌ داراي عقب‌ماندگي تاريخي در اين مسابقه هستيم و فرصتي نيز براي از دست ‌دادن نداريم‌. بر این اساس می‌بایست سازمان اجرای پروژه‌ها به نحوی طرح‌ریزی گردد که ضمن ايجاد هم‌افزایی در پروژه‌های مختلف، ضمن برخورداری از سطح کيفی مطلوب، هیچ فرصتی از دست نرود. بايد توجه داشت هدف اصلي در بهره‌گيري از خدمات عامل چهارم «استفاده از روش‌هاي نوين اجرايي» به جاي روش‌هاي سنتي با هدف بالا بردن سطح كيفي مديريت طرح‌هاست.

در نگاهی به پروژه‌، مدير طرح يا عامل چهارم مي‌تواند به عنوان عامل کليدي در تحقق وظايف زير عمل نمايد:

 • خدمات ارجاع کار (تعريف شرح کار، تهيه RFP و…)
 • نظارت بر انجام خدمات
 • مديريت بر تحويل
 • هماهنگي، برنامه‌ريزی و کنترل پيشرفت کار
 • ايجاد پايگاه دانش هوشمند
 • فعاليت‌هاي جنبي

به طور خلاصه با استفاده اثربخش از خدمات عامل چهارم در پروژه، دستاوردها و نتايج زير حاصل مي‌گردد:

 1. افزايش كيفيت پروژه‌
 2. كاهش زمان اجراي پروژه‌
 3. يكپارچگي در تعريف پروژه‌
 4. تقويت نظارت و كنترل اجراي پروژه‌
 5. افزايش اطمينان از تضمين كيفيت و نتايج پروژه‌
 6. نتيجه‌گرايي در اجراي پروژه
 7. كاهش ريسك اجراي پروژه‌
 8. بهره‌برداري بهينه از فناوري اطلاعات در ايجاد پايگاه دانش پروژه‌
 9. ايجاد هم‌افزايي در اجراي پروژه‌هاي مختلف
 10. انتخاب مجريان دارای قابليت‌هاي منطبق با نياز هر پروژه

موارد مرتبط را لطفاً از لينكهاي زير دانلود كنيد :

بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۹۴۸۵۹ مورخ ۸۳/۱۰/۲۱  – دستورالعمل انتخاب و ارجاع كار به واحدهاي خدمات مديريت طرح ۸۳ – PDF

بخشنامه ۹۲/۲۴۱۳۹ مورخ ۹۲/۳/۲۵ شرح خدمات همسان مديريت طرح ۹۲ – PDF

شرح خدمات همسان مديريت طرح وزارت نفت ۱۳۸۰- PDF

پاسخ دهید

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran