آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

(تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران )

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

 

هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۸۴۵۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

موارد مورد نياز را از لينكهاي زير دانلود كنيد :

دانلودآيين نامه تضمين براي معاملات دولتي ( جديد ) ۱۳۹۴/۹/۲۲- PDF

دانلود پيوستها و ضمائم آيين نامه تضمين ۱۳۹۴ ( خيلي مهم )

دانلود آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي ( قديم ) ۱۳۸۲/۸/۱۱- PDF

پاسخ دهید

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran