محبوبترین مطالب

سمینارهای طلایی !

سمینار آموزشی ” شاه کلیدهای تهیه ی برآورد و اسناد پیمان با رویکرد صرفه جویی در هزینه های کارفرما ” تعداد نفرات شرکت کننده در دوره : از ۱۵ تا ۲۰۰ نفر ! روش اجرای سمینار: کارگاهی یا تدریس مدت دوره : یک روزه ( ۶ الی ۷ساعت ) هزینه : بر اساس خدمات ارائه […... ادامه متن

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran